2. termín skúšok

Druhý termín prebehol 4. februára.

Prihlásilo sa k nemu 8.315 uchádzačov.

Počet prihlásených skúšok: 11.128.

Výsledky sme zverejnili v osobných profiloch účastníkov.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty