3. termín skúšok

Tretí termín prebehol 4. marca.

Prihlásilo sa k nemu 11.720 uchádzačov.

Počet prihlásených skúšok: 16.730.

Výsledky sme zverejnili v osobných profiloch účastníkov.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty