späť na prehľad fakúlt

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Pro přijetí na fakultu je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci testu OSP/VŠP má verbální oddíl testu váhu 0,3 a analytický oddíl testu váhu 0,7.

Pokud si přihlášku na fakultu podáte v 1. kole přijímacího řízení, budete mít možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 20. 5. 2023 bezplatně. Poukazy si počátkem května vyzvednete zde.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

Multimédia v ekonomické praxi

Data Analytics

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
váhy častí
verbální 0,3
analytický 0,7


nebo Všeobecné študijné predpoklady
váhy častí
verbálna časť 0,3
analytická časť 0,7

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte