späť na prehľad fakúlt

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati, pokud certifikátem spolu se žádostí doložíte, že jste absolvovali Národní srovnávací zkoušky a dosáhli požadovaného percentilu.

Certifikát je třeba na fakultu dodat do 10. května 2022. 

Ke studiu bakalářských studijních oborů:

Aplikovaná geografie; Demografie; Ochrana životního prostředí; Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání; Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání; Geografie se zaměřením na vzdělávání; Geografie a kartografie; Klinická a toxikologická analýza; Hydrologie a hydrogeologie; Vědy o Zemi

budete s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, když dosáhnete v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) percentil 70 a více v každém z oddílů testu.

Pro bakalářský studijní program Demografie budete s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati, pokud dosáhnete v v testu Základy společenskývh věd (ZSV) percentil 60 a více v každém z oddílů testu.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Aplikovaná geografie

Demografie

Ochrana životního prostředí

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie a kartografie

Klinická a toxikologická analýza

Hydrologie a hydrogeologie

Vědy o Zemi

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Demografie

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte