späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Pokud se hlásíte na bakalářský studijní program Ekonomika a management, může vám být prominuta přijímací zkouška (nebo její část):

a) když absolvujete zkoušku z Matematiky i Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v každé ze zkoušek. V tomto případě budete hodnoceni maximálním počtem bodů, které lze v přijímacím testu získat.

b) když absolvujete zkoušku z Matematiky a/nebo Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v jedné z těchto zkoušek. V tomto případě vám bude započítána hodnota 40 bodů za tu část, ve které získáte percentil alespoň 75.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a management

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Matematika

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty