späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka, prípadne znalosti zo slovenského jazyka výsledkom testu Všeobecných študijných predpokladov.

V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika môžete preukázať znalosť stredoškolskej matematiky výsledkom testu NPS z Matematiky a získat tzv. bonusové body.

To isté platí aj pre absolventov zahraničných stredných škôl.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
VŠP

4. 2. 2022
MA

5. 3. 2022
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte