späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

vybrané bc.

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Chemie

Biologie

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte