späť na prehľad fakúlt

TU v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta môže zohľadniť výsledok Národných porovnávacích skúšok.