späť na prehľad fakúlt

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Všetci uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte