späť na prehľad fakúlt

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Můžete požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2020, v únoru 2021 a 6. března 2021.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat nejpozději do 28. 2. 2021.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Matematika

Fyzika

Fyzika - nanotechnologie

Matematická biologie a biomedicína

Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování

Biochemie

Experimentální biologie

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geografie a kartografie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte