späť na prehľad fakúlt

EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Pre prijatie na študijné programy v anglickom jazyku môžete absolvovať test GAP (Všeobecné študijné predpoklady v anglickom jazyku).

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Ekonomika a manažment podniku

Finančný manažment

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte