späť na prehľad fakúlt

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální práce ve veřejné správě, Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Dentální hygiena a Edukační péče o seniory, musíte se v 1. kole PŘ zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov) v termínech do 21. 5. 2022.

Pro studijní program Edukační péče o seniory je vypsáno i 2. kolo PŘ, kde můžete využít i srpnový termín testů. 

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Pediatrické ošetřovatelství, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP/VŠP s výsledným minimálním percentilem 30. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Edukační péče o seniory 2. kolo

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

20. 8. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Sociální práce ve veřejné správě, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika, Dentální hygiena

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady