späť na prehľad fakúlt

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

V případě, že se hlásíte na magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia, je třeba napsat si kompletní test z Přírodních věd (Biologie+Chemie). Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více.

Pokud si podáte přihlášku na některý z bakalářských studijních programů a zúčastníte se testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov) můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body.

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Fakulta vám poskytuje slevu pro vykonání zkoušek. Uchazeč o studium magisterského studijního programu má možnost absolvovat test Přírodních věd (Biologie + Chemie) za zvýhodněnou cenu (pro využití slevy je třeba test Biologie i Chemie absolvovat v tomtéž termínu Národních srovnávacích zkoušek). Poukaz si můžete vyzvednout tady.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

bakalářské studijní programy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte