späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 70 nebo vyššího.

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS. Bližší informace tady.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

všechny bakalářské obory

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika