späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky. 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. obory

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Matematika

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte