späť na prehľad fakúlt

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci 2. kola přijímacího řízení akceptuje fakulta termíny 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021 a 22. 5. 2021. Jiné termíny nebude fakulta uznávat.

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura a urbanismus

Krajinářská architektura

Design

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte