späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) a dále testu Základy společenských věd.

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury VUT v Brně.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Architektura

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

11. 12. 2021
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte