späť na prehľad fakúlt

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, kteří v některém z fakultou uznávaných termínů absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a získali celkový percentil 60 a vyšší (celkový percentil = průměrný percentil z verbálního a analytického oddílu). Výsledek musí uchazeč doložit na fakultu písemně originálem certifikátu (nebo jeho úředně ověřenou kopií) spolu se žádostí, a to do 29. 4. 2022.

 

Programy Uznávané
termíny
Predmety

bc. programy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte