NPS pre uchádzačov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Snahou našej spoločnosti je vyjsť v ústrety tiež všetkým uchádzačom so špecifickými požiadavkami, ktorí sa hlásia na fakulty prijímajúce na základe Národných porovnávacích skúšok (NPS). Chceme pomôcť uchádzačom nevidomým a slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým, uchádzačom s pohybovým hendikepom, prípadne inak postihnutým a uchádzačom so špecifickými poruchami učenia. Aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám uchádzačov, spolupracujeme s odbornými pracoviskami, ktoré sa špecializujú na pomoc týmto uchádzačom.

Uchádzači so špecifickými požiadavkami môžu NPS vykonať priamo na týchto pracoviskách. Absolvujú rovnaký test v rovnakom termíne ako všetci ostatní uchádzači, ktorí sa NPS zúčastnia. Podľa daného hendikepu je zadanie testu modifikované do takej podoby, aby s ním mohol uchádzač pracovať podľa svojich potrieb. Taktiež samotný priebeh skúšky je prispôsobený danému hendikepu uchádzača.


Miesta a termíny konania

  • Bratislava
  • Košice
  • Brno
  • Ostrava
  • Praha

Miesto konania skúšky, rovnako ako termín konania skúšky, si uchádzač zvolí v priebehu samotnej prihlášky na NPS, ktorej súčasťou je aj možnosť požiadať o špecifické podmienky. Uchádzači so špecifickými nárokmi sa môžu prihlásiť ku všetkým termínom skúšok.


Prihláška a pozvánka

Na NPS sa uchádzač môže prihlásiť po kliknutí na odkaz „Prihlásiť“ v ľavom menu, prípadne telefonicky na čísle (+421) 948 269 298.

V prihláške je potrebné v tomto zmysle vyplniť potrebné údaje a popis obmedzení. Po vyplnení a odoslaní prihlášky zašlite aktuálne a platné podklady z pedagogicko-psychologickej poradne alebo od lekára, na základe ktorých bude možné stanoviť úpravy skúšok. Tieto podklady zasielajte najneskôr 14 dní před termínom NPS na email scio@scio.cz.

V týždni pred skúškou dostanete e-mailom pozvánku na skúšky (bude tiež dostupná v osobnom profile na ww.scio.cz/nsz). V pozvánke bude uvedené miesto konania skúšky, termín a čas a všetky informácie potrebné pre jej vykonanie. Úprava podmienok je možná len pre skúšky, ku ktorým sa prihlásite v štandardnom termíne na registráciu.

 

Posúdenie zdravotnej dokumentácie vykonáva spoločnosť Scio v spolupráci so Strediskom pre pomoc uchádzačom so špecifickými požiadavkami Teiresiás Brno. Pokiaľ pôjde z vašej strany o oprávnené nároky, je možné vykonať skúšky v centrách pre hendikepovaných uchádzačov v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Bratislave a v Košiciach.

produkty