Popis a ukážky testov

Celé testy z posledných NPS nájdete pri každom testu na stiahnutie. Môžete sa tiež pozrieť na prehľad platené prípravy (kurzy, tlačené publikácie).
 

 

Všeobecné študijné predpoklady

Nemusíte sa učiť. Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na VŠ. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali.
 

Matematika

Prierezový test. Bez chytákov a učenia otázok naspamäť. Skúška z matematiky zisťuje matematické znalosti a schopnosti v porovnaní s ostatnými uchádzačmi. Základom testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá.

 

Obecné studijní předpoklady

Český test na VŠ v ČR. Skúška testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium. Nejde o test znalostí. Skúška OSP je vyžadovaná najväčším počtom fakúlt.

Základy spoločenských vied

Obsah skúšky vychádza z náplne stredoškolského predmetu základy spoločenských vied v rozsahu, v akom je vyučovaný na gymnáziu. Obsah testu vychádza z českých reálií (vyžadujú ho české školy).

 

Biológia

Skúška overuje znalosti biológie v rozsahu, v akom je tento predmet vyučovaný na gymnáziách.

Chémia

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov.

 

Anglický, nemecký a španielsky jazyk

Skúška overuje, aké máte znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole. Obsahuje gramatiku, čítanie aj posluch.

General Academic Prerequisites

Anglická varianta testu VŠP. Uznávajú ju vybrané fakulty VŠ.

 

ZSV pro studenty Evropského práva a politik EU

Test se skládá z 40 úloh z politologie a reálií české politiky, práva a evropské integrace. Je určen pro uchazeče o obor Evropské právo a politiky EU Právnické fakulty UPOL.

Загальні передумови вивчення

Іспит перевіряє основні вміння та навички, необхідні для успішного навчання. Це не перевірка знань. Обмежений час на рішення також відіграє важливу роль.