Rady a tipy k VŠP

Vopred si všetko preštudujte

 • Prostredníctvom cvičného testu sa dobre zoznámte s pokynmi pre všetky typy úloh. Uistite sa, že im presne rozumiete. Keď pri skúške stratíte päť minút tým, že budete čítať pokyny a snažiť sa ich pochopiť, bude vám päť minút chýbať pri riešení úloh.


Spôsob bodovanoia odpovedí v teste

 • Za každú správnu odpoveď získate bod, za každú chybnú odpoveď sa časť bodov odráta: jedna tretina bodu pri úlohách, v ktorých vyberáte zo štyroch možností, jedna štvrtina pri úlohách, pri ktorých vyberáte z piatich možností. Ak na otázku neodpoviete alebo vyznačíte viac odpovedí, nič sa nepriráta ani neodráta.


Všeobecná taktika riešenia úloh

 • Pri každej úlohe si dôkladne prečítajte celé zadanie. Nepúšťajte sa bezhlavo do riešenia, ak si nie ste stopercentne istí, že viete, čo máte robiť. Venujte pozornosť slovám vyznačeným hrubým písmom.
 • Nezabudnite, že vždy je správna len jedna z ponúkaných odpovedí.
 • Častým postupom pri pochopení úlohy a nájdení správneho riešenia je prečítať si všetky ponúkané odpovede. Keďže vyberáte jedinú správnu odpoveď z niekoľkých ponúkaných možností, niekedy je výhodnejšie postupovať vylučovacou metódou a z ponúkaných odpovedí vyškrtať tie, ktoré nemôžu byť správne.
 • Nenechajte sa odradiť úlohami s dlhším zadaním. Vyzerajú zložitejšie, ako keď si ich prečítate a začnete riešiť.
 • Vo väčšine skúšok bude hrať dôležitú úlohu čas. Niektorí účastníci testu pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky úlohy v stanovenom čase. Pracujte preto rýchlo a sústredene. Nebuďte však nervózni z toho, že všetko nestihnete.


Najskôr vyriešte jednoduché úlohy

 • Na dosiahnutie dobrého výsledku nie je potrebné vyriešiť správne všetky úlohy. Test je zostavený tak, že nájdenie správnej odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.
 • Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí. Pri skúške VŠP však môžete riešiť úlohy len v rámci jedného oddielu.
 • Všetky úlohy majú rovnakú hodnotu, ťažké aj ľahké. Preto je najvhodnejšie najskôr vyriešiť úlohy, ktoré sa vám zdajú jednoduché a dokážete ich zvládnuť rýchlo, potom sa vrátiť k náročnejším úlohám. Nezaoberajte sa príliš dlho jednou úlohou.


8 tipov na riešenie testu VŠP Scio naostro

 1. Príslušnú časť si najskôr pozrite (to platí hlavne pre analytickú časť). Pokúste sa v nej identifikovať úlohy, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budete vedieť vyriešiť rýchlo a bezchybne.
 2. Postupujte vo vlnách. Využite to, že vo vnútri jednotlivých častí je možné riešiť úlohy v ľubovoľnom poradí. Najskôr sa zaoberajte úlohami, o ktorých viete, že vám idú.
 3. Nenechajte se znervózniť nedostatkom času. Ten trápi, až na veľmi zriedkavé výnimky, každého uchádzača.
 4. Dávajte pozor, aby ste sa „nezasekli“.
 5. Nepremýšľajte o ničom inom než o úlohe, ktorú práve riešite. Pri riešení sa zbavte úvah typu „čím budem pokračovať, koľko toho mám za sebou a koľko toho majú ostatní uchádzači“.
 6. Zadanie čítajte veľmi pozorne. K vyriešeným úlohám sa už nevracajte (ak k tomu nemáte závažný dôvod).
 7. V prípade komplikovanejšieho zadania sa uistite, že mu skutočne rozumiete, a rozmyslite si, ktoré metódy riešenia máte k dispozícii. Potom z nich vyberte tú najvhodnejšiu.
 8. Čo najviac informácií si zaznamenávajte do zadania a na pomocné papiere. Podčiarkujte si kľúčové slová zo zadaní, zapisujte si hlavné body úvah a medzivýpočty.
produkty