Nezávislé a spravedlivé přijímačky


Národní srovnávací zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku.

  • Probíhají šestkrát ročně na mnoha místech i online.
  • Přihlásíte se sami nezávisle na přihlášce na VŠ.
  • Můžete se přihlásit kdykoliv, i před přihlášením na VŠ.
  • Počítá se jen váš nejlepší výsledek.
  • S jedním výsledkem se dostanete na desítky fakult

 

 


 Přihlásit ke zkouškám