zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhnou percentil 50 a více.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

www.fei.vsb.cz

Předání výsledku fakultě