zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov a získáte percentil alespoň 65.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě