zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta managementu

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům o bakalářské studijní obory, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) získají percentil alespoň 60.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

www.fm.vse.cz

Předání výsledku fakultě