zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Pro přijímací řízení s nástupem ke studiu do letního semestru 2019/2020 je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v prosincovém termínu. 

Pro přijímací řízení do zimního semestru 2020/2021 je test OSP alternativou k přijímací zkoušce fakulty a můžete si zvolit, který z testů si napíšete. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě