zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Uchazeči o studium ve studijním programu Design nábytku musí absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Uchazeči o studium ve studijních programech Nábytek a Arboristika, kteří nesplňují podmínku prospěchu (tj. studijní průměr do 2,0) a nejsou osvobozeni od konání přijímací zkoušky, musí v rámci Národních srovnávacích zkoušek absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Nábytek

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Arboristika

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Design nábytku

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2019
OSP

1. 5. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.ldf.mendelu.cz/

Předání výsledku fakultě