zpět na přehled fakult

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati, pokud certifikátem spolu se žádostí doložíte, že jste absolvovali Národní srovnávací zkoušky a dosáhli požadovaného percentilu.

Žádost spolu s certifikátem je třeba na fakultu podat (nikoliv elektronicky) do 10. května 2019. 

Ke studiu bakalářských studijních oborů:

Klinická a toxikologická analýza, Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi, Geologie se zaměřením na vzdělávání, Ochrana životního prostředí, Geografie a kartografie a studijních programů Aplikovaná geografie, Demografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří dosáhnou v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) percentil 70 a více.

Pro bakalářský studijní program Demografie budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří dosáhnou v v testu Základy společenskývh věd (ZSV) percentil 60 a více.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Demografie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Základy společenských věd

Klinická a toxikologická analýza

Povrchová a podzemní voda

Vědy o Zemi

Geologie se zaměřením na vzdělávání

Ochrana životního prostředí

Geografie a kartografie

Aplikovaná geografie

Demografie

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

Předání výsledku fakultě