zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Každý uchazeč o bakalářský studijní obor musí absolvovat test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské - prezenční studium

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Bakalářské studijní programy - komb. stud.
Ekonomika a management
Hospodářská politika a správa
Systémové inženýrství a informatika

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.utb.cz/fame

Předání výsledku fakultě