zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky

Každý uchazeč o bakalářský studijní obor musí absolvovat test Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management podniku)

Ekonomika a management (specializace Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje)

Průmyslové inženýrství

Hospodářská politika a správa – obor Účetnictví a daně

Finance a finanční technologie

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě