zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijímaní do bakalářského studijního programu pak bude vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

Pro přijímání do navazujícího magisterského studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testu Základů společenských věd (ZSV).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium (Veřejná správa)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

magisterské studium (Právo a právní věda - Právo)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,6
analytický 0,4

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

navazující magisterské studium (Veřejná správa)

všechny termíny

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

http://fpr.zcu.cz/

Předání výsledku fakultě