zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Fakulta určuje pořadí uchazečů podle nejlepšího dosaženého výsledku ze tří hodnot - průměr ze střední školy, NSZ Matematika a NSZ Obecné studijní předpoklady. Uchazeč si tedy vykonáním NSZ může vylepšit šance na přijetí.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.fav.zcu.cz/

Předání výsledku fakultě