zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Přednostního přijetí můžete dosáhnout získáním percentilu 75 a více v předmětech Matematika nebo Obecné studijní předpoklady. Uchazeči přijatí na základě přednostního přijetí mohou být v případě splnění dalších podmínek zařazeni do Systému motivační podpory nadaných studentů FAV ZČU.

Ve standardním režimu přijetí jsou uchazeči přijímáni podle výsledku v NSZ (předměty Matematika nebo Obecné studijní předpoklady). Pro přijetí je nutné dosáhnout alespoň minimálního percentilu stanoveného pro daný program. 

Požadavek na minimální percentil a další podrobnější vysvětlení najdete na webových stránkách fakulty.

Fakulta akceptuje i výsledky Národních srovnávacích zkoušek z předchozího akademického roku, konkrétně od září 2021.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě