zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEL ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů. O přijetí rozhodují body získané za středoškolský prospěch, bonusové body je možno získat za další odborné aktivity studenta (úspěšné vykonání NSZ).
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://fel.zcu.cz/

Předání výsledku fakultě