zpět na přehled fakult

ŠAVŠ Mladá Boleslav, celoškolské pracoviště

Dosažení dobrého výsledku může být rozhodující pro přijetí do motivačního programu Bc. studia. Do motivačního programu mohou být přijati uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu na ŠAVŠ v prezenční formě studia a dosáhnou v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) percentilu 75 nebo lepšího.

Zkouška musí být složena nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí o zařazení do motivačního programu.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Motivační program pro talentované uchazeče (bc. studium)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

http://www.savs.cz

Předání výsledku fakultě