zpět na přehled fakult

VŠEM, VŠEM Praha (PRA)


Uchazečům o bakalářský a magisterský stupeň studia, kteří dosáhnou percentil 95 a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů, může být uděleno studijní stipendium Klasik až do výše 100% ročního školného.
Podrobné informace najdete zde.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Management firem (navazující magisterský program - titul Ing.)

MBA (navazující magisterský program na 12 či 18 měsíců)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Podniková ekonomika (bc.)

Komunikace a lidské zdroje (bc.)

Marketing (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://www.vsem.cz/stipendium.html

Předání výsledku fakultě