zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to ve středu 1. 5. 2019.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

1. 2. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fit.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě