zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří dosáhnou stejný nebo vyšší percentil než percentil 70 v jakémkoli z výše zmíněných testů. Hranice pro přijetí může být snížena do tří pracovních dnů po řádném termínu zápisu ke studiu. Více informací najdete na stránkách fakulty.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to ve středu 1. 5. 2019.

Poukazy si uchazeči budou moci vyzvednout na stránce www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fit.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě