zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

Fakulta přijímací zkoušky nekoná, ale stanovuje výčet podmínek, které mohou zajistit přednostní přijetí ke studiu.

Pořadí všech uchazečů, kteří nebudou splňovat některou z těchto podmínek, bude stanoveno na základě výsledků testu z MAT nebo OSP nebo VŠP složeného v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Při včasném podání přihlášky ke studiu a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se můžete zdarma zúčastnit vybraného testu NSZ (OSP, MAT nebo VŠP), a to v termínu 29. 4. 2023.

Poukazy si budete moci vyzvednout zde.

Zkoušku dne 20.5.2023 budete moci využít pouze jako náhradní termín dle Směrnice děkana č. 4/2022 přijímacího řízení na FIT VUT Brno čl. 8, odst. 6.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě