zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) či v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli v každé části percentil 60 a více.

Podrobnější informace na webových stránkách fakulty.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Angličtina v elektrotechnice a informatice

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.feec.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě