zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří dosáhnou percentilu 70 nebo lepšího v obou částech testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo dále v odborných testech z biologie, chemie a matematiky.  

Podrobnější informace, včetně dalších možností přijetí bez přijímací zkoušky, naleznete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě