zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, F. aplikované informatiky

Pokud se hlásíte na studijní program Softwarové inženýrství, je třeba napsat si zkoušku z Matematiky. Ta vám bude prominuta, jestliže jste úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky v profilové (školní) části zkoušky na střední škole v České nebo Slovenské republice.

Pro přihlášení k NSZ využijte stejný email, který udáváte v přihlášce na fakultu. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Softwarové inženýrství

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

29. 4. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě