zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Přijímací test bude prominut těm uchazečům o studium, kteří patří v testu Matematika (MAT) nebo v testu Obecné studiní předpoklady (OSP) mezi 40% nejlepších.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Matematika

Informační a řídicí technologie (IŘT)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Matematika

Nejbližší termín zkoušek

9. 3. 2019
OSP

9. 3. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.utb.cz/fai/chci-studovat/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

Předání výsledku fakultě