zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy / Zdravotně sociální péče nebo magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní škol

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ. Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba.

Pokud se hlásíte do programu Zdravotně sociální péče ve 2. kole přijímacího řízení, je potřeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů. V přijímacím řízení programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi můžete využít výsledky z testu Anglického jazyka.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Anglický jazyk

Porodní asistence

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Biologie

Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Všeobecné ošetřovatelství

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Biologie

Zdravotně sociální péče

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Zdravotně sociální péče (2. kolo PŘ)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

8. 8. 2023

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 8. 2023
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě