zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

Pořadí uchazečů o studium v bakalářských studijních programech bude vypočteno na základě průměru ze střední školy, za absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) získá uchazeč bonusové body.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.ef.jcu.cz/zajemci-o-studium

Předání výsledku fakultě