zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z anglického jazyka.

Uchádzači o štúdium študijného programu aplikovaná ekonómia môžu preukázať znalosť stredoškolskej matematiky výsledkom testu NPS z matematiky.

To isté platí aj pre absolventov zahraničných stredných škôl. Tí sa musia navyše podrobiť aj testu zo všeobecných študijných predpokladov.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
VŠP

1. 2. 2019
MA

30. 3. 2019
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.fses.uniba.sk/

Předání výsledku fakultě