zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc.

2. 4. 2023

Chemie

Biologie

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě