zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Fakulta managementu

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe manažment, ktorí dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantov požadované výsledky:

Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Manažment

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

8. 2. 2020
MA

7. 3. 2020
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

Předání výsledku fakultě