zpět na přehled fakult

STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Uchádzač, ktorý dobrovoľne absolvujú v rámci Národných porovnávacích skúšok test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a z Matematiky a dosiahne percentil 50 a viac, bude zvýhodnený následným pripočítaním 50 bodov.

Uchádzač, ktorý dobrovoľne absolvuje v rámci Národných porovnávacích skúšok test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo z Matematiky a dosiahne percentil 80 a viac, bude zvýhodnený pripočítaním ďalších 50 bodov.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.fei.stuba.sk/sk.html?page_id=129

Předání výsledku fakultě