zpět na přehled fakult

STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Uchádzači o 3-ročné študijné programy, kde rozhoduje lepší vysledok z matematiky, majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste z matematiky (MAT).

Uchádzači o 4-ročné študijné programy, kde rozhoduje lepší vysledok z matematiky, majú možnosť uplatniť výsledok dosiahnutý na teste z matematiky (MAT) alebo na teste zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku, má nárok na jednu skúšku (VŠP alebo MAT) v termíne 1. 5. bez poplatku.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
VŠP

1. 2. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fiit.stuba.sk

Předání výsledku fakultě