zpět na přehled fakult

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Na základe písomnej žiadosti uchádzača môže byť prijímacia skúška z matematiky/cudzieho jazyka nahradená výsledkom Národnej porovnávacej skúšky Matematika/Anglický alebo Nemecký jazyk.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bakalárske

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Webové stránky fakulty

http://www.ekf.tuke.sk/

Předání výsledku fakultě