zpět na přehled fakult

ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

Uchádzači, ktorí absolvovali testy VŠP/OSP alebo Matematika a dosiahli percentil aspoň 60, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc.

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě