zpět na přehled fakult

PU v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

Istotu skoršieho prijatia získa uchádzač, ktorý dosiahne v testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) / Obecných studijních předpokladů (OSP) vyšší ako 50. percentil.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Andragogika

Biológia

Ekológia

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Geografia a Aplikovaná geoinformatika

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.unipo.sk/public/media/22432/20170920_PK2018-19.pdf

Předání výsledku fakultě