zpět na přehled fakult

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie uchádzačov pre prijatie sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Uchádzač o doktorandské štúdium môže preukázať úspešné vykonanie testu VŠP/OSP, ktorého výsledky budú brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bakalárske i magisterské odbory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě