zpět na přehled fakult

PU v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady