zpět na přehled fakult

PU v Prešove, Fakulta zdravotníctva

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva/informacie-pre-uchadzacov/

Předání výsledku fakultě