zpět na přehled fakult

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Test Všeobecných študijných predpokladov môže v prijímacom konaní nahradiť písomný test organizovaný fakultou (ak študent dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky Bc. programy v dennej forme

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

29. 4. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě